Страховий захист від претензій контролюючих органів

+38044 490 44 40

Ви бачите своє майбутнє
в європейській Україні?

Ви бажаєте розвивати свій
бізнес та врегульовувати питання з органами
державного контролю чесними
та законними шляхами?

Ми забезпечимо Вас захистом
провiдних юридичних компанiй

A

D

Поліс Правовий

SOS! – Страховий випадок

Якщо стався страховий випадок, вживайте всі необхідні заходи щодо мінімізації заподіяної шкоди, та чітко дотримуйтесь встановлених правил для прискорення страхової виплати, яка компенсує втрачене.

По-перше, як найшвидше але не пізніше 24 годин від настання випадку, повідомити про це будь-яким доступним способом:

  • телефоном: +38 (044) 338-80-90
  • електронною поштою: info@spare.ua
  • телеграмою: 03035, м. Київ, Солом’янський р-н, площа Солом’янська, 2, офіс 404

Якщо Ви укладали договір страхування як приватна особа, то у повідомленні вкажіть свій ПІБ, коротко опишіть страховий випадок (що сталося, де відбулося та коли). Обов’язково вкажіть контактний телефон.

Якщо Ви укладали договір страхування бізнесу, то у повідомленні вкажіть назву юридичної особи страхувальника, коротко опишіть страховий випадок (що сталося, де відбулося та коли). Обов’язково вкажіть контактний телефон.

Протягом години після отримання повідомлення наш представник обов’язково зателефонує Вам для з’ясування обставин страхового випадку та узгодження часу для зустрічі з Вами, якщо це буде необхідно.

Негайно докладіть розумні зусилля для збереження доказів страхового випадку та фіксації обставин за яких він стався, щоб у подальшому можна було доказово підтвердити настання збитків та оцінити їх справедливий розмір. Вчиняйте тільки ті дії, які ведуть до зменшення розміру збитків в результаті настання страхового випадку або припиняють небезпеку життю та здоров’ю людям. Не робіть нічого іншого до прибуття представника страхової компанії та складання ним страхового акту.

Протягом терміну, що встановлений Правилами страхування (договором або страховим полісом), обов’язково заповніть та надайте нам письмову Заяву про страховий випадок. Форму Заяви можна завчасно отримати за запитом на електрону адресу info@spare.ua одночасно або після повідомлення про настання страхового випадку.

Остаточний перелік документів, необхідних для отримання страхової виплати, буде визначено нами з урахуванням обставин страхового випадку та вимог відповідних Правил страхування (договору або страхового полісу). Зазвичай мінімально необхідний перелік документів включає:

  1. Письмову заяву про настання страхового випадку встановленої форми
  2. Оригінал договору страхування або полісу
  3. Завірену копію паспорту та ІПН, якщо Страхувальник чи Вигодонабувач – фізична особа
  4. Документи про докази факту настання та причини страхового випадку
  5. Документи, які підтверджують розмір завданих збитків

Нормативно-правова база: Закон України «Про захист прав споживачів» Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутись до Страховика для позасудового розгляду скарг. Розгляд скарг відбувається в порядку встановленому Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів»,

Скарги приймаються на електронну адресу info@spare.ua .ua та за адресою: 03035, мІсто КиЇв, ПЛОЩА СОЛОМ`ЯНСЬКА, будинок 2, офис 404. Форму електронного звернення можна завантажити за цим посиланням.

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 Телефон: 0 800 505 240 Звернення громадян nbu@bank.gov.ua Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601 Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 Телефон: 0 800 505 240 Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45 Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень (Закон України “Про звернення громадян”, рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року №332-рш). Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240 Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24 https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

З кожним Страхувальником укладається окремий договір страхування. Форма договору та умови страхування можуть відповідати стандартним, встановленим нормативними документами Компанії, а може бути зміненою, в залежності від потреб Страхувальника та обраних ним умов страхування. Остаточні умови договору про надання фінансових послуг (договору страхування) визначаються в кожному конкретному випадку окремо та зазначаються в ньому, окрім випадків, коли форма договору страхування визначається нормативними документами (Постанова КМУ, тощо). Вартість, тарифи, розмір плати щодо конкретної фінансової послуги визначаються на підставі нормативно правових документів та Правил страхування. Розмір страхового платежу та порядок його сплати регулюється кожним окремим договором страхування та зазначається в ньому. Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених страхових платежів в договорі страхування при укладанні такого договору, не вимагається. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміни до договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг.