Страховий захист від претензій контролюючих органів

+38044 490 44 40

Ви бачите своє майбутнє
в європейській Україні?

Ви бажаєте розвивати свій
бізнес та врегульовувати питання з органами
державного контролю чесними
та законними шляхами?

Ми забезпечимо Вас захистом
провiдних юридичних компанiй

A

D

Поліс Правовий

Страхування перерви у господарській діяльності

За добровільним страхуванням фінансових ризиків страхуються майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону та пов’язані зі збитками при здійсненні ним господарської діяльності. При цьому до страхових ризиків, що покриваються страхуванням, відносяться:

 • Невиконання / неналежне виконання Контрагентом Страхувальника фінансових та інших зобов’язань за Контрактом внаслідок настання незалежних від Страхувальника подій (обставин), а саме: пожежі, вибуху, аварії, стихійних лих, банкрутства Контрагента Страхувальника та інших подій, передбачених договором страхування, що мали місце під час дії договору страхування.
 • Недотримання Контрагентом Страхувальника передбачених Контрактами строків поставки товару, продукції, сировини тощо внаслідок настання незалежних від Страхувальника подій (обставин), а саме: пожежі, вибуху, аварії, стихійних лих, банкрутства Контрагента Страхувальника та інших подій, передбачених договором страхування, що мали місце під час дії договору страхування.
 • Невиконання (неналежне виконання) / ненадання Контрагентом Страхувальника в строк, обумовлений Контрактом, робіт / послуг внаслідок настання незалежних від Страхувальника подій (обставин), а саме: пожежі, вибуху, аварії, стихійних лих, банкрутства Контрагента Страхувальника та інших подій, передбачених договором страхування, що мали місце під час дії договору страхування.
 • Ймовірні події, результатом яких є збитки Страхувальника внаслідок вимушеного припинення його господарської діяльності через пошкодження майна, застрахованого Страховиком.
 • Події, які пов’язані з майновими правами Страхувальника на нерухоме майно та є ймовірними та випадковими:
  • оспорювання або невизнання третіми особами майнових прав Страхувальника щодо його нерухомого майна,
  • наявність майнових прав на нерухоме майно Страхувальника в інших осіб, боргових зобов’язань або перешкод для здійснення права власності Страхувальника,
  • недійсність зобов’язань за договором застави (іпотеки) та наявністю переваги будь-якого боргового зобов’язання або обмеження за зобов’язанням, яке встановлене чинним законодавством та діяло на дату укладення договору страхування,
  • інші події, які можуть призвести до втрати або обмеження майнових прав Страхувальника на нерухоме майно.
 • Інші ймовірні та випадкові події, що передбачені договором страхування та можуть спричинити Страхувальнику фінансові втрати, збитки, додаткові витрати тощо.

Страхувальник може вибрати повний страховий захист «Від всіх ризиків» або зосередитися на найбільш важливих для нього ризиках. Страховий тариф встановлюється після заповнення Страхувальником Заяви-анкети та залежить від обраних ризиків для здійснення їх страхового покриття, часу дії договору страхування, наявності франшизи та інших умов та виключень страхування.

Звертаємо Вашу увагу, що строк дії договору становить 1 місяць, якщо інше не передбачено умовами страхування.