Страхування відповідальності перед третіми особами

+38044 490 44 40

Ви бачите своє майбутнє
в європейській Україні?

Ви бажаєте розвивати свій
бізнес та врегульовувати питання з органами
державного контролю чесними
та законними шляхами?

Ми забезпечимо Вас захистом
провiдних юридичних компанiй

A

D

Поліс Правовий

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

В якій би сфері ви не працювали, чим би ви не займалися (фінансами, цивільним правом, будівництвом), завжди є ризик завдати комусь збитків внаслідок ненавмисних помилок чи недбалості. Мінімізувати можливі негативні наслідки допоможе добровільне страхування професійної відповідальності перед третіми особами.

Страхуватися можуть дієздатні фізичні та юридичні особи цивільних правовідносин при умові, якщо вони мають ліцензію (сертифікаційне схвалення, свідоцтво) на можливість ведення певної профдіяльності. Договір добровільного страхування професійної відповідальності перед третіми особами — мегаважлива угода для сучасних фахівців: аудиторів, бухгалтерів, інженерів, банкірів, юристів, нотаріусів.

 

Страховий поліс для різних суб’єктів господарювання

Страхування відповідальності юридичних осіб (чи фізичних з цивільною правоздатністю) передбачає сплату страхової компенсації потерпілій стороні або її спадкоємцям за шкоду, яка була завдана життю, працездатності, майну третіх осіб через дії Страхувальника, діяльність якого застрахована відповідно до умов угод страхування відповідальності перед третіми особами.

По суті, страхова фірма зобов’язується згідно з Договором надати грошові кошти Страхувальнику (фізичній чи юридичній особі) за пред’явленням претензії від 3-ї сторони (учасник цивільних правовідносин).

 

Страхові ризики

 

Страховими ризиками є зазначені в договорі добровільного страхування професійної відповідальності перед третіми особами події, що пов’язані з діяльністю Страхувальника, котрі не суперечать українським законам, та внаслідок яких 3-тя сторона може постраждати матеріально чи фізично, а саме:

  • Неналежне або тотальне невиконання професійних обов’язків громадянина, що уклав угоду страхування цивільної відповідальності перед третіми особами. Як приклад: надання інформації (про продукцію, роботу, послугу чи умову їх експлуатації), що не відповідає дійсності, є неточною та сфальшованою, подається фізичним чи юридичним особам не зовсім професійно та з порушенням законодавчих директив (Цивільний кодекс).
  • Події, пов’язані з майновою власністю, якою володіє та розпоряджається Страхувальник або приймає для ремонту, на зберігання тощо.
  • Події, що мають місце після надання послуг чи виконання робіт, зазначених в добровільному Договорі про страхування відповідальності юридичних осіб чи фізичних суб’єктів.
  • Інші події, передбачені умовами угоди про професійну відповідальність та внаслідок яких, відповідно до чинного законодавства України, Страхувальник зобов’язаний компенсувати збитки або витрати третіх осіб.

Страховий випадок

 

Даний термін характеризує подію, що послідувала за страховими ризиками, які входять до переліку умов Договору про добровільне страхування відповідальності перед третіми особами. Найчастіше це позов до цивільного суду, рішення судового органу про грошове стягнення на користь позивача, або ж добровільне визнання Страхувальником правомірності штрафних санкцій та готовності сплатити кошти потерпілому (фізичній чи юридичній особі) по угоді.

 

На яких умовах надається поліс?

 

Основні умови угод страхування відповідальності перед третіми особами визначаються по індивідуальній програмі:

  • Страхова/гранична сума, котра може бути сплачена Страховиком в якості страхового відшкодування. Розмір компенсації регулюється особистими домовленостями, в добровільному порядку (встановлюється за згодою сторін).
  • Страхова тарифікація. Встановлюється ТДВ «СК «СПЕЙР» персонально з урахуванням терміну, предмету Договору страховки, видів страхових ризиків.

Страховка професійної діяльності від СК SPARE

Пропонуємо такі програми:

  • Страхування загальної цивільної відповідальності перед третіми особами.
  • Страхування відповідальності експлуатанта нерухомого майна перед третіми особами — включає захист від збитків, завданих життю, здоров’ю та/чи майну третіх осіб майном, що знаходиться у володінні чи розпорядженні Страхувальника.
  • Страхування професійної відповідальності та ін.

Пам’ятайте: страхування відповідальності перед третіми особами — це шанс захистити власний бізнес від незапланованих витрат та форс-мажорних ситуацій. Так, це вигідна інвестиція в кар’єру, угода майбутнього!

Обговорити умови страхування та підписання договору (для фізичних та юридичних осіб) ви можете з нашими спеціалістами!

Звертаємо Вашу увагу, що строк дії договору становить 1 місяць, якщо інше не передбачено умовами страхування.

Замовити
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами