Страховий захист від претензій контролюючих органів

+380 44 338 80 90

Do you see your future
in European Ukraine?

Do you want to develop your
business and settle issues with the organs of state
control fairly and legally?

We will provide you with
leading law firms' protection

A

C

D

E

F

G

RTB

Legal policy

Види фінансових послуг та перелік ліценцій:

Перелік фінансових послуг, що надаються компанією
Перелік ліцензій
Продуктова лінія

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України "Про страхування")

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Добровільне страхування сільськогосподарської продукції

Добровільне страхування медичних витрат

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Страхування
повітряного
транспорту

Страхування
водного транспорту
(морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що не фінансуються здержавного бюджету) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

Страхування відповідальності морського судновласника

Страхування спортсменів вищих категорій

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Страхування професійної відповідальності осіб, діяльніть яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим кабінетом міністрів України

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання, передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Авіаційне страхування цивільної авіації

Про Компанію

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПЕЙР", ЄДРПОУ 39213513

КОАТУУ: 8039100000
Адреса: 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, площа Солом'янська, 2.

99,998 % Статутного капіталу володіє учасник – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЙР", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39191170, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Гната Хоткевича, будинок 12

Юридичних осіб під контролем учасників Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЙР", які володіють часткою, що становить не менш як 10% статутного капіталу, немає

99,99 % Статутного капіталу володіє учасник – фізична особа Дутчак Світлана Рафаїлівна,

Наглядова рада Статутом не передбачена
За Статутом та рішенням Загальних зборів учасників (протокол №14 від 28.10.2016 р.): Генеральний директор – Івантишин Василь Мирославович.

Відокремлених підрозділів ТДВ "СК"СПЕЙР" немає

Справа про банкрутство не порушувалася.
Процедура санації не застосовувалася

Перелік ліцензій:

 • Ліцензія на добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування залізничного транспорту видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування фінансових ризиків видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування від нещасних випадків ризиків видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування судових витрат видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту,(включаючи відповідальність перевізника ) видана рішенням Нацкомфінпослуг №1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашенням кредиту) видана рішенням Нацкомфінпослуг №1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування сільськогосподарської продукції видана рішенням Нацкомфінпослуг №3260 22.12.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування медичних витрат від видана рішенням Нацкомфінпослуг №3260 22.12.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) видана рішенням Нацкомфінпослуг №3260 від 22.12.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) видана рішенням Нацкомфінпослуг № 3260 від 22.12.2016 р.

Звітність

 

Річна фінансова звітність
Рік Звітність Примітки Аудиторський висновок
2017 посилання на pdf посилання на pdf посилання на pdf
2016 посилання на pdf посилання на pdf посилання на pdf
2015 посилання на pdf посилання на pdf посилання на pdf