Страховий захист від претензій контролюючих органів

+38044 490 44 40

Ви бачите своє майбутнє
в європейській Україні?

Ви бажаєте розвивати свій
бізнес та врегульовувати питання з органами
державного контролю чесними
та законними шляхами?

Ми забезпечимо Вас захистом
провiдних юридичних компанiй

A

D

Поліс Правовий

Види фінансових послуг та перелік ліценцій:

Перелік фінансових послуг, що надаються компанією
Перелік ліцензій
Продуктова лінія

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що не фінансуються здержавного бюджету) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

Страхування відповідальності морського судновласника

Страхування спортсменів вищих категорій

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Страхування професійної відповідальності осіб, діяльніть яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим кабінетом міністрів України

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання, передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Авіаційне страхування цивільної авіації

Про Компанію

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПЕЙР", ЄДРПОУ 39213513

КОАТУУ: 8039100000
Адреса: 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, площа Солом'янська, 2, офіс 404.

99,998 % Статутного капіталу володіє учасник – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЙР", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39191170, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Гната Хоткевича, будинок 12

Юридичних осіб під контролем учасників Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЙР", які володіють часткою, що становить не менш як 10% статутного капіталу, немає

99,99% Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЙР» володіє учасник - фізична особа Дутчак Світлана Рафаїлівна

Наглядова рада Статутом не передбачена
За Статутом виконавчим органом Товариства є Дирекція:
Генеральний директор – Дутчак Дмитро Іванович;

Справа про банкрутство не порушувалася.
Процедура санації не застосовувалася

Відокремлені підрозділи юридичної особи у Товариства – відсутні

Перелік ліцензій:

 • Ліцензія на добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування залізничного транспорту видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування фінансових ризиків видана рішенням Нацкомфінпослуг № 2810 від 19.11.2015 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування від нещасних випадків ризиків видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування судових витрат видана рішенням Нацкомфінпослуг № 1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту,(включаючи відповідальність перевізника ) видана рішенням Нацкомфінпослуг №1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашенням кредиту) видана рішенням Нацкомфінпослуг №1465 від 30.06.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування сільськогосподарської продукції видана рішенням Нацкомфінпослуг №3260 22.12.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування медичних витрат від видана рішенням Нацкомфінпослуг №3260 22.12.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) видана рішенням Нацкомфінпослуг №3260 від 22.12.2016 р.
 • Ліцензія на добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) видана рішенням Нацкомфінпослуг № 3260 від 22.12.2016 р.

Наші партнери

Оголошення

 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЙР» (надалі – Замовник) оголошує конкурс з відбору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки. 

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству. 

Відомості про замовника: 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЙР» 

Ідентифікаційний код 39213513 

Місцезнаходження: 03035, м.Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 404 

Інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті замовника: spare.ua 

Тендерна документація додається. 

Відомості про послуги: 

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національного Банку України на 31.12.2021р. 

Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі 

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості): 

— загальні відомості про суб’єкта (найменування, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, тощо); 

— копії передбачених законодавством України ліцензії, свідоцтв, сертифікатів із зазначенням строку їх дії; 

— довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг; 

— цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг; 

— лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

— іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника. 

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які: 

— Не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

— Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Дата оголошення конкурсу – 18.01.2022р. 

Період приймання пропозицій з 18.01.2022р. до 25.01.2022р. включно. 

Порядок подачі документів: 

Конкурсні пропозиції мають бути надіслані в електронному вигляді на електронну адресу Замовника: o.fedorovich@spare.ua, а оригінали документів поштовим відправленням, за адресою: 03035, м.Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 404. 

Контактна особа: Начальник юридичного відділу Федорович Ольга Миколаївна (тел. 044 33 88 090). 

Усі документи мають бути надіслані у відсканованому вигляді у форматі, придатному до перегляду. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу – не розглядатимуться. 

Про результати конкурсу всіх учасників, що приймали участь, буде повідомлено шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 28 січня 2022 року. 

 

Повідомляємо, що Національним банком України 12 серпня 2022 року прийнято рішення про застосування до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЙР» заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Зазначене рішення набрало чинності 13 серпня 2022 року.

У зв’язку із зазначеним ТДВ «СК «СПЕЙР» втратило право:

— укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії;

— укладати договори (уносити зміни до діючих договорів), які мають як наслідок збільшення зобов’язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, уключаючи договори перестрахування.